Elektrik kesilirse panel içersindeki 7A kuru akü devreye girer. Panele bağlı PIR,MC vs. sayısına bağlı olarak sistem, minimum 8 saat kesintisiz çalışır. Bu durumda, sistem devrede olacaktır.